Bygga, bo & miljö

På följande sidor kan du få information om samhällsplanering, byggande, livsmedelshantering samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i Ronneby kommun.

Frågor om att bygga, riva eller ändra?
Har du några frågor skriver du enklast ett mail till mbf@ronneby.se. Vi ser gärna att du beskriver din fråga så utförligt som möjligt för en smidigare hantering.

Du kan även nå oss via telefon på 0457–61 82 03. Från och med den 19 juni 2023 har vi telefontid under vardagar 09:30-11:00.

Bostadsanpassning?
Du kan nå handläggare för bostadsanpassningsbidrag genom Ronneby kommuns växel på telefon 0457-61 80 00 alternativt via e-mail mbf@ronneby.se.

Nyheter


 • Medborgarundersökning - Viktiga svar för att utveckla Ronneby kommun

  Vad är Ronnebys invånare nöjda med, och vilka förbättringar önskas? Nu i dagarna sänds brev ut till slumpmässigt utvalda Ronnebybor. Brevet innehåller en enkät från SCB som ställer frågor om hur det är att leva och bo i vår kommun.

 • Ronneby kommun lånar ut mark för bete och slåtter

  Nu kan lantbrukare och även privatpersoner med djur, ansöka om att låna mark av Ronneby kommun. Det är gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.

 • Utökad 7-dygns parkering

  Nu finns det 15 platser för 7-dygnsparkering av personbilar på Lokvägen i centrala Ronneby.

 • Borttagning av felparkerade cyklar

  Cyklar som parkerats fel eller som inte används kan flyttas av Ronneby kommun. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på vår uppställningsplats, där du kan hämta den. Nu i juni kommer vi att gå igenom Ronneby centrum efter cyklar som är felparkerade eller ser övergivna ut.