Strategiska inriktningar och dokument

Landsbygden berörs av många strategiska beslut och styrdokument inom kommunen. Här hittar du information om några av dem.

Det landsbygdspolitiska programmet redogör för Ronneby kommuns övergripande viljeinriktning vad det gäller landsbygdsutveckling. De insatser och projekt som genomförs inom landsbygdsutveckling i Ronneby kommun utgår från det landsbygdspolitiska programmet.

Serviceplanen kartlägger tillgången till kommersiell service i Ronneby kommun. Med kommersiell service avses främst dagligvaruhandel, drivmedelstationer, post- och paketombud, betalningsförmedling, apoteksombud och kontantuttag.

Det finns även flera andra strategiska dokument inom kommunen som omfattar särskilda avsnitt om landsbygden. De viktigaste av dessa är översiktsplanen, grönstrukturplanen, näringslivsplanen samt bostadsförsörjningsprogrammet.