Blekinge Arkipelag och ARK56

Ronneby kommun är med och bidrar till grundfinansieringen till biosfärsområde Blekinge Arkipelag och sitter med i föreningens styrelse. Kommunen engagerar sig också i det löpande arbetet i samverkansgruppen i olika frågor.

Blekinge Arkipelag har utsetts till biosfärsområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med våra grannkommuner Karlshamn och Karlskrona har ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdet.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och kunskapsutveckling. I biosfärområdet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området, tillsammans med berörda intressenter.

För mer information om Blekinge Arkipelag och ARK56, se Blekinge Arkipelag Länk till annan webbplats.

Blekinge Arkipelag