Nyheter

 • Omsorg & hjälp

  Grannsamverkan ökar tryggheten i ditt bostadsområde


  Ronneby kommun fortsätter stödja Grannsamverkan som brottsförebyggande insats inom ett bostadsområde. Enligt aktuell forskning kan detta minska inbrotten med 36 % i ett bostadsområde.

 • Digitalisering & effektivisering

  Digitala familjen - våra 6 digitala medarbetare

  SAM, Len@, HaRry, Ronney, BerIT och Bosse ingår i Ronneby kommuns digitala familj.
  I Ronneby kommun har vi nu 6 digitala medarbetare, en hel digital familj som avlastar medarbetare från administrativa, monotona och tidskrävande arbetsuppgifter. De gör så att vi kan lägga mer tid på mer värdeskapande arbete och till exempel prioritera personliga möten med brukare, kunder, klienter, elever och besökare.

 • Digitalisering & effektivisering

  Öronmärkta pengar för digitalisering sparar både utgifter och avlastar personal

  kvinnlig kock i storköksmiljö med en telefon i handen
  Under 2022 genomfördes flera lyckade digitaliseringsinsatser i Ronneby kommun med hjälp av öronmärkta pengar för digitalisering och intresset från kommunens verksamheter bara växer.

 • Bygga, bo & miljö

  Ny detaljplan i södra Johannishus

  Flygfotografering med markeringar för framtida byggnation
  I veckan har den nya detaljplanen för del av Hjortsberga 4:73 fått laga kraft. Detta möjliggör uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder i södra delen av Johannishus.

 • Kommun & politik

  UF-skolan vinner pris för Bästa Framsteg 2022

  UF-skolan vinner första pris i Bästa Framsteg 2022.
  Ungdomar och barn är den gemensamma nämnaren i projekten som vinner pris för Bästa Framsteg 2022. Vid en ceremoni delades pris ut för framgångsrika och lyckade strategiska utvecklingsprojekt. Ronneby kommun delar årligen ut pris för Bästa Framsteg för att främja utvecklingsarbete inom den kommunala organisationen.

 • Hållbar utveckling

  Earth Hour - mer än bara en timme och dag


  På lördag, den 25 mars kl. 20.30-21.30, är det dags för årets Earth Hour – ett initiativ av Världsnaturfonden WWF. Det handlar om att släcka lamporna under en timme. Ronneby kommun brukar släcka de digitala vägskyltarna och Miljöteknik släcker vattentornet, men i år är de redan båda släckta tillsammans med en mängd andra åtgärder som pågår i kommunkoncernen för energibesparing och ökad hållbarhet.

 • Förskola & skola

  Kallingeskolan vinner europeisk tävling


  Eleverna i årskurs 4 på Kallingeskolan har tillsammans med läraren Anneli Linderholt deltagit i ett experiment där skolor i flera europeiska länder utmanade varandra i att bygga den mest uppseendeväckande och kreativa kedjereaktionen. Eleverna i Kallinge vann stort och kan nu hålla den eftertraktade pokalen i sina händer.

Hitta direkt

Nyheter

 • Omsorg & hjälp

  Grannsamverkan ökar tryggheten i ditt bostadsområde


  Ronneby kommun fortsätter stödja Grannsamverkan som brottsförebyggande insats inom ett bostadsområde. Enligt aktuell forskning kan detta minska inbrotten med 36 % i ett bostadsområde.

 • Digitalisering & effektivisering

  Digitala familjen - våra 6 digitala medarbetare

  SAM, Len@, HaRry, Ronney, BerIT och Bosse ingår i Ronneby kommuns digitala familj.
  I Ronneby kommun har vi nu 6 digitala medarbetare, en hel digital familj som avlastar medarbetare från administrativa, monotona och tidskrävande arbetsuppgifter. De gör så att vi kan lägga mer tid på mer värdeskapande arbete och till exempel prioritera personliga möten med brukare, kunder, klienter, elever och besökare.

 • Digitalisering & effektivisering

  Öronmärkta pengar för digitalisering sparar både utgifter och avlastar personal

  kvinnlig kock i storköksmiljö med en telefon i handen
  Under 2022 genomfördes flera lyckade digitaliseringsinsatser i Ronneby kommun med hjälp av öronmärkta pengar för digitalisering och intresset från kommunens verksamheter bara växer.

 • Bygga, bo & miljö

  Ny detaljplan i södra Johannishus

  Flygfotografering med markeringar för framtida byggnation
  I veckan har den nya detaljplanen för del av Hjortsberga 4:73 fått laga kraft. Detta möjliggör uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder i södra delen av Johannishus.

 • Kommun & politik

  UF-skolan vinner pris för Bästa Framsteg 2022

  UF-skolan vinner första pris i Bästa Framsteg 2022.
  Ungdomar och barn är den gemensamma nämnaren i projekten som vinner pris för Bästa Framsteg 2022. Vid en ceremoni delades pris ut för framgångsrika och lyckade strategiska utvecklingsprojekt. Ronneby kommun delar årligen ut pris för Bästa Framsteg för att främja utvecklingsarbete inom den kommunala organisationen.

 • Hållbar utveckling

  Earth Hour - mer än bara en timme och dag


  På lördag, den 25 mars kl. 20.30-21.30, är det dags för årets Earth Hour – ett initiativ av Världsnaturfonden WWF. Det handlar om att släcka lamporna under en timme. Ronneby kommun brukar släcka de digitala vägskyltarna och Miljöteknik släcker vattentornet, men i år är de redan båda släckta tillsammans med en mängd andra åtgärder som pågår i kommunkoncernen för energibesparing och ökad hållbarhet.

 • Förskola & skola

  Kallingeskolan vinner europeisk tävling


  Eleverna i årskurs 4 på Kallingeskolan har tillsammans med läraren Anneli Linderholt deltagit i ett experiment där skolor i flera europeiska länder utmanade varandra i att bygga den mest uppseendeväckande och kreativa kedjereaktionen. Eleverna i Kallinge vann stort och kan nu hålla den eftertraktade pokalen i sina händer.