Skadedjur och skyddsjakt

Ibland får kommunen klagomål på vilda djur som stör i tätorterna. Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som störande ligger i första hand på fastighetsägaren, men det finns även andra instanser som kan hjälpa till.

Skyddsjakt

Ronneby kommun har ett antal skyddsjägare som vid behov kan anlitas. Dessa jägare har det skottlossningstillstånd från polismyndigheten som krävs inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område kontaktas istället jakträttsinnehavaren för området. Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt, eftersom de flesta djur har ungar. 

När det gäller katter sker ingen skyddsjakt. Kontakta istället länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Besök gärna naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om vad du själv kan göra.

Har du frågor eller problem kan du kontakta Mark- och exploateringsenheten.

Skadedjur

Åtgärder mot skadedjur i bostäder, till exempel möss eller kackerlackor, är fastighetsägarens ansvar. Som egnahemsägare ska du själv kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag.

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord.