Mindre dricksvattenanläggningar

Om du producerar dricksvatten till allmänheten ska du anmäla det till Ronneby kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen. Här hittar du regler som gäller mindre dricksvattenanläggningar.

Följande verksamheter ska registreras:

 • Vattenverk som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Dricksvatten som produceras och erbjuds på en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Exempel på verksamheter som ska registreras:

 • En restaurang eller ett café med egen brunn.
 • En fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget vatten (till fler än två lägenheter).
 • En förskola med egen brunn.
 • En samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.

Använd blanketten Registrering av dricksvattenanläggning, som du hittar till höger, för att registrera en dricksvattenläggning.

Provtagning

Hur ofta du behöver ta prov och hur många prover du behöver ta beror på hur mycket vatten du producerar. För en liten verksamhet med mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn krävs normalt två mindre provtagningar per år och en större provtagning vart tredje år.

Du som producerar dricksvattnet ska göra ett egenkontrollprogram. I programmet ska det stå vilka prover som tas, när och hur ofta proverna tas och var du tar proverna. Skicka egenkontrollprogrammet till Miljö- och byggnadsförvaltningen så att vi kan fastställa den.

Åtgärder vid problem med vattnet

Provtagning kan visa att gränsvärdena i dricksvattenföreskrifterna inte följs. Det kan även uppstå andra problem, som att vattnet plötsligt får en konstig färg eller luktar illa. Då måste du undersöka vad som hänt och åtgärda detta.

Om vattnet är otjänligt finns det risk att vattnet är skadligt. Då måste du genast åtgärda problemen. Du behöver även informera dina konsumenter om vattnet till exempel måste kokas. Även Miljö- och byggnadsförvaltningen ska informeras om vilka åtgärder du gör.

Regler för vattenverk

För vattenverk finns regler i dricksvattenföreskrifterna. Reglerna gäller även om anläggningen är väldigt liten och enkel och om din verksamhet bedöms vara offentlig eller kommersiell. Några viktiga regler är:

 • Det ska finnas en beskrivning av vattenverket.
 • Det ska finnas en person som är ansvarig för driften av vattenverket.
 • Det ska finnas en instruktion för hur vattenverket fungerar och hur man sköter vattenverket.
 • Om man har utrustning som t.ex. höjer pH på vattnet eller desinficerar vattnet ska det finnas ett larm som varnar när utrustningen inte fungerar som den ska.
 • Lokalerna ska vara lätta att hålla rena. Personal som sköter vattenverket ska ha god hygien och det ska inte finnas skadedjur eller kemikalier som kan förorena vattnet.

Små verksamheter

För små kommersiella verksamheter o.d. med eget vatten kan det bli dyrt med provtagning av vattnet. Det kan också vara svårt att uppfylla alla gränsvärden. En vanlig lösning är att använda kommunalt vatten på dunk. Detta vatten används till exempel vid bakning och kaffekokning. Det egna vattnet kan användas till handtvätt och städning om det inte innehåller för mycket bakterier.

Ett alternativ för caféer och liknande är att erbjuda kunderna förpackat dricksvatten istället för kranvatten.

Om du väljer att använda kommunalt vatten på dunk behöver du inte registrera din dricksvattenanläggning.