Nyheter


 • Barnens närvaro i förskolan ökade nästan 25 procentenheter

  Under lite mer än ett år har processledarna Johanna Wikdahl och Suzan Afifi följt upp barn med en närvaro på under 50 % av den inskrivna tiden i förskolan. Detta har gjorts på alla kommunens förskolor och resultatet talar ett tydligt språk – närvaron ökade från i genomsnitt 45 % under våren 2022 till mellan 65–70 % under våren 2023.

 • Positiv trendbrott för betygsutveckling i grundskolan i Ronneby kommun

  De preliminära siffrorna för läsårets betyg i grundskolan i Ronneby kommun visar på en mycket positiv utveckling, där bland annat andelen elever i årskurs 6 som har fått betyg i alla ämnen ökade med nästan tio procentenheter jämfört med fjolåret.

 • Sommaröppet förskola och fritidshem

  Verksamheterna inom Utbildningsförvaltningen kommer att ha begränsade öppettider under sommaren genom sammanslagning av förskolor och fritidshem. Kontakta växlen på telefon 0457-61 80 00 för vilken rektor eller administratör, som är i tjänst om ärendet är akut.

 • Senior i skolan och förskolan

  Är du senior och vill engagera dig som senior i skolan eller förskolan i Ronneby kommun? Då kan du skicka in din intresseanmälan redan nu. Så får du mer information och inbjudan till höstens uppstartsutbildning när det börjar närma sig. Uppstarten sker i nära samarbete med Karlskrona kommun och Folkuniversitet.

 • Retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2021 för förskola/fritidshem

  Under våren 2023 kommer utbildningsförvaltningen att skicka ut fakturor till de som berörs av en retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2021.