Kommunalt vatten & avlopp

Ronneby Miljö & Teknik AB, i dagligt tal Miljöteknik, försörjer invånarna i Ronneby kommuns tätorter med vatten från kommunala vattenverk och renar avloppsvattnet vid de kommunala avloppsreningsverken.

De som inte har möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet, får själva eller tillsammans med grannar anordna enskilt vatten (egen brunn) och enskilt avlopp.