Djur

Till oss vänder du dig om du har frågor kring miljötillsyn på lantbruk. Även om du har frågor om hälsoskydd i sådana fall där djurhållning kan påverka människors hälsa.

Ansvaret för djurskyddet ligger hos länsstyrelsen. Om man vet eller misstänker att ett husdjur eller sällskapsdjur far illa ska man kontakta dem.