Ökad biologisk mångfald

Smakrika frukter, hav av blåbär, mättande grönsaker, blomstrande marker och ett rikt djurliv. Vi har våra vilda bin att tacka för mycket. De är till och med en förutsättning för vårt liv här på jorden. Men de minskar i rask takt och vi måste agera nu för att vända trenden!

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Om det finns många olika arter ökar ekosystemets förmåga att klara av förändringar i miljön. Därför arbetar Ronneby kommun för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden, och har fått bidrag från Naturvårdsverket (LONA-medel) för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer.

Målet är att den förändrade skötseln och sammansättningen av växter ska skapa ytor med mer artrik flora och fauna av både insekter och växter. Förhoppningsvis ökar den biologiska mångfalden genom fler pollinatörer och rikare djurliv. Här nedan hittar du tips på hur du kan hjälpa till att bidra till den biologiska mångfalden och information om hur kommunen jobbar för att ställa om skötsel.

Vykort till alla hushåll

Bild på vykortet som skickas ut i April till alla hushåll

Klicka på bilden ovan för att öppna vykortet som pdf-fil. Tips på hur du kan bidra hittar du på undersidan nedan.