Pågående satsningar på landsbygden

Arbetet med landsbygdsutveckling kräver samarbete mellan olika aktörer från ideell sektor, näringsliv och offentligheten. I Ronneby kommun pågår flera satsningar på landsbygden parallellt.

Sedan ett antal år pågår ett arbete att utveckla RonnebySlingor, en samling leder och slingor på landsbygderna i kommunen. Ledstrukturen är uppbyggd genom ett samarbete mellan ideella krafteroch Ronneby kommun. Lokala historier och besöksmål har lyfts fram över landsbygderna i hela kommunen, mer information finns RonnebySlingor | Visit Blekinge Länk till annan webbplats. Alla leder finns också inlagda i Naturkartan.

Lederna passar olika typer av besökare och det finns både längre och kortare sträckningar. Vildmarksleden är nästan 9 mil lång och har vindskydd längs sin sträckning vilket gör den extra lämplig för nybörjarvandrare. Under 2022 och 2023 sker ett arbete för att knyta näringslivet mer till lederna. Genom att mat- och övernattningsställen läggs ut i Naturkartan ökar möjligheterna för besökare att kombinera sina besök på RonnebySlingor med andra upplevelser.

Under 2022 genomförs en förstudie med titeln ”Arbetande bygden” där vi undersöker olika metoder för att bättre matcha behovet av arbetskraft på landsbygden med arbetssökande i Ronneby kommun. Arbetsgivare och arbetssökande intervjuas för att bättre förstå de stukturer som utgör hinder för en lyckad matchning.

Under 2022 till 2024 genomförs ett projekt för att ta fram lokala utvecklingsplaner på landsbygderna i Ronneby kommun med stöd från Tillväxtverket. Tanken med projektet är också att det det ska skapas ett gemensamt utvecklingsforum där diskussioner kan föras och beslut tas om olika stratgeiska inriktningar vad det gäller landsbygdsutveckling.