Energianvändning i företag

Det finns många goda skäl att arbeta med energieffektivisering i ett företag. Med genomtänkta energilösningar finns såväl en miljö- som ekonomisk nytta att hämta.

Här har vi sammanfattat några av de nyttor som ett genomtänkt energiarbete i ett företag kan leda till.

• Det är lönsamt
• Det minskar företagets miljöpåverkan
• Företagets varumärke och image stärks
• Det minskar effekterna av energiprisökningar
• Företagets konkurrenskraft ökar
• Miljöbalkens krav följs

Miljö- och byggnadsförvaltningen propagerar för energieffektivisering och klimatanpassning i företag både genom rådgivning via energi- och klimatrådgivare och genom inspektörernas tillsyn enligt miljöbalken. Har du frågor kring detta och hur du ska gå till väga är du varmt välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen

Mer information hittar du på energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..