Solenergi

Solenergi kan användas på många olika sätt för att skapa elektricitet och värma luft och vatten. Det finns flera olika tekniska lösningar som du kan kombinera för att ta tillvara på solenergin på bästa sätt. Prata med vår energi och klimatrådgivare så får du veta mer.

Solfångare

I en solfångare värms vatten som cirkulerar i rör genom solfångarpanelen. Panelerna finns både som plana solfångare, vakuumrör och som enkla oisolerade rör. Solfångaren ansluts ofta till en ackumulatortank eller varmvattenberedare och ska ses som en komplettering till annan uppvärmning. Ofta kombineras panelen med en ved-, pelletspanna eller värmepump. Rätt dimensionerade kan solfångarna täcka hushållets varmvattenbehov för under sommarhalvåret. 

ROT-avdrag och bygglov

Till skillnad från solceller finns det inget bidrag att söka för installation av solfångare utöver det vanliga ROT-avdraget. I vissa fall kan det vara klokt att fundera på att installera solfångare i alla fall. Solfångarna har en högre verkningsgrad än solceller och de behöver därför inte så stor takyta för att få ut samma effekt av anläggningen. Obervera att installationen i många fall kräver bygglov.

Solceller

Solceller producerar elektricitet och den vanligaste typen idag är poly- eller monokristallina celler baserade på kisel. Det finns även tunnfilmsceller som har vissa arkitektoniska fördelar men som tyvärr ger sämre effekt. Det ideala sättet att montera solcellspaneler är på ett tak som är vänt mot söder med 40-45 graders lutning. En fördel med solceller jämfört med solfångare är att effekten inte avtar så mycket även om man placerar dem i andra väderstreck och lutningar. Man brukar säga att alla ytor mellan öster-söder-väster och med 25 – 65 graders lutning duger gott. Man kan även placera dem vertikalt eller lägga dem horisontellt, men i det senare fallet behöver man ofta hjälpa naturen på traven med att ta bort snö och föroreningar. 

Några tumregler som gäller för de vanligaste typerna av solcellspaneler idag:

  • Det behövs 6-7 m2 panelyta för varje kW i effekt.
  • 1 kW ger 800-1100 kWh el per år om panelerna monteras i bra lägen.
  • Räkna med 15.000 – 22.000 kronor per kW i totalkostnad inklusive moms men före eventuella bidrag.
  • Även om man har stort tak/stor yta bör man inte producera mer el än vad man själv förbrukar.

Solkartan över Blekinge

Ett sätt att ta reda på hur mycket el mitt hustak kan producera är att gå in på den digitala solkartan som finns på länsstyrelsens hemsida. Där kan du zooma in på ditt tak och ange hur stor panelyta du vill installera. Sedan få du besked om ditt taks tänkbar elproduktion per år. Även fasadernas solinstrålning bedöms men man får själv ta hänsyn till eventuell skuggning från träd och liknande.

Passiv solvärme

Genom att öka fönsterytan mot söder, bygga veranda eller växthus kan man ta tillvara värmen från solen på ett enkelt sätt. Man får dock tänka på hur man tidvis kan behöva avskärma solen för att det inte ska bli för varmt.

Skattereduktion för grön teknik

Som villaägare kan du från och med 1 januari 2021 få skattereduktion för grön teknik (kallas också grönt skatteavdrag). Denna skattereduktion ersätter det tidigare statliga stödet som söktes via länsstyrelserna. Det gröna skatteavdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT-avdraget. Skatteavdraget motsvarar 15 % av investeringskostnaden för solceller. För lagring (oftast batterier) av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt (laddstolpe) gäller 50 % skatteavdrag. Fortsatt gäller att man istället för det gröna skatteavdraget kan få ROT avdrag för solcellsinstallationen, men då detta är på 30% av arbetskostnaden, motsvarande schabloniserat 9 % av totalkostnaden, så ges ett högre skatteavdrag genom att nyttja den nya gröna skattereduktionen.

För mer information och detaljer, läs vidare på skatteverkets hemsida:
Grön teknik - Privat Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För juridiska personer; företag, BRF:er, kommuner och organisationer finns inte längre något investeringsstöd (ej heller skattereduktion) för solceller.