Skadade eller döda vilda djur

Hur gör du med skadade eller döda djur som du hittar i naturen? Här kan du läsa en sammanfattad information om vad som gäller vid olika händelser.

Döda fåglar eller fågelinfluensa

SVA är tacksamma för alla rapporter från allmänheten om sjuka och döda fåglar då de bidrar till övervakningen av fågelinfluensa och bedömning av smittläget.

Rapportera in fynd

Anmäl fynd av döda eller sjuka fåglar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) här: https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.

Du når också Viltsektionen eller Avdelningen för sjukdomskontroll på SVA
på telefon 018-67 40 00.

Information från jordbruksverket om hantering av döda vilda fåglar

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning bland fåglar.

I likhet med de flesta andra europeiska länder, och i enlighet med EU:s lagstiftning, har Sverige övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar.

Risken att de högpatogena varianterna av fågelinfluensa, som sprids bland vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

Hantering av döda vilda fåglar

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan ni välja något av nedanstående alternativ för hantering. Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar.

 • Låt fåglarna ligga. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
 • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt.
 • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
 • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Skadade vilda djur

Om du hittar skadade vilda djur kontakta då i första hand:

Trafikskadat vilt

Om något av följande vilt skadats eller dödats i trafiken är fordonets förare skyldig enligt jaktförordningen att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet.

 • Lodjur
 • Älg
 • Hjort
 • Rådjur
 • Utter
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Björn
 • Varg
 • Örn

För att underlätta för en eftersökspatrull att kunna hitta det skadade djuret, var noga med att tydligt märka ut platsen där olyckan skedde och det skadade djuret försvann.

Döda djur

Om du hittar döda vilda djur bör i första hand klaras ut om det är statens vilt. Djur som räknas som statens vilt skickas till Naturhistoriska riksmuseet, utom björn, varg, lo och järv som skickas direkt till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala.

Anmäl upphittade döda djur här: https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om man ska skicka in ett djur finns instruktioner för hur man skickar djuret på deras respektive sidor. Länkar till SVA och Riksmuseet finns längst ner på denna sida. Söker du information om hatering av döda tama djur, ta då kontakt med vår lantbruksinspektör.

Som statens vilt räknas följande djur:

 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Myskoxe
 • Fjällräv
 • Utter
 • Valar (Tumlare)
 • Under vissa förutsättningar även hjort och älg

Fåglar som tillhör statens vilt

 • Fiskljuse
 • Bivråk
 • Tornuggla
 • Hökuggla
 • Berguv
 • Fjälluggla
 • Lappuggla
 • Slaguggla
 • Rördrom
 • Lunnefågel
 • Salskrake
 • Svarthalsad dopping
 • Skärfläcka
 • Gråspett
 • Vitryggig hackspett
 • Mellanspett
 • Kungsfiskare
 • Blåkråka
 • Härfågel
 • Sommargylling
 • Fjällgås
 • Skräntärna
 • Svarttärna
 • Storkar
 • Örnar
 • Glador
 • Falkar
 • Kärrhökar

Ansvaret för att ta hand om andra döda vilda djur ligger på jakträttsinnehavaren. Ett omhändertaget dött djur kan oftast grävas ned eller överlämnas åt andra vilda djur, om det ligger på en plats som inte stör allmänheten.