Klipp häcken!

En tomt ska hållas i ett vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer.

När du klipper växtligheten längs gatan finns det ett informationsblad med mått och avstånd Pdf, 753.1 kB, öppnas i nytt fönster. som till hjälp för att skapa en trafiksäker miljö.

Detta gäller dig som har tomt intill gatan

Över gångbanan måste du ta bort växtligheten upp till 2,5 meter. Över cykelbana ska den fria höjden vara 3,2 meter. Körbanan ska ha fri höjd upp till 4,5 meter över gatan.

Detta gäller dig som har hörntomt

Växtligheten ska inte inte vara högre än 80 centimeter över gatan. Detta gäller 10 meter från gathörnet.

Klagomål

Har du klagomål inom områdena ovårdade tomter, olovligt byggande, strandskydd, trädfällning, hälso- och miljöskydd, livsmedel eller tobaksrök kan du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Klicka här för att öppna blankett för klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.