Taxor och avgifter

För handläggning av ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun tar vi ut en av kommunfullmäktige bestämd timtaxa.

Timavgiften, som kallas timtaxa, ändras i stort sett varje år och för 2022 är den 998 kronor per timme. I länken nedan hittar du information om våra taxor. Om du undrar vad ett specifikt ärende kostar är du välkommen att höra av dig till förvaltningen.