Adresser och namnsättning

Nya adresser och namn på gator och kvarter föreslås av Namnberedningsgruppen som består av tjänstepersoner från olika kommunala verksamheter med insyn i plan- och kulturvårdfrågor.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om namn på nya gator, torg och andra offentliga platser i kommunen. Likaså ansvarar kommunstyrelsen för nya adresser och vid ändringar av befintliga namn när behov av detta finns.