Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov söker du här hos oss på Ronneby kommun och på följande sidor kan du bland annat läsa om hur bygglovsprocessen går till och vad som krävs för en komplett ansökan. På följande sidor kan du också läsa om marklov och rivningslov.

För att Ronneby ska växa hållbart behöver du som bygger följa vissa regler. Bebyggelsen ska passa in i omgivningen. Det du vill genomföra måste också följa tekniska krav så att konstruktionen blir säker och hälsosam att vistas i.

Frågor om bygglov? 
Du kan nå våra bygglovshandläggare genom Ronneby kommuns växel på 0457-61 80 00 under vardagar 09.00 - 12:00 och 13:00-16:00.