Nedskräpning

Skräp är sådant man vill eller måste göra sig av med, det kan till exempel vara plast, papper, hushållsavfall, byggavfall eller trädgårdsavfall. Nedskräpning kan leda till negativa konsekvenser för människor, djur eller miljön. Enligt lagstiftningen räknas nedskräpning som ett miljöbrott.

Regler kring nedskräpning finns i miljöbalken. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Har nedskräpningen istället uppstått på en inhägnad tomt så kan det istället handla om en ovårdad tomt, reglerna kring detta finns i plan- och bygglagen.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral. Du får inte slänga trädgårdsavfall i våra parker, naturreservat eller i skogen!

Ronneby Miljö och tekniks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida kan du se när det är öppet på Angelskogs avfallsanläggning där du kan lämna trädgårdsavfall som kvistar och grenar.

Var kan jag vända mig om jag upptäcker nedskräpning?

Vill du lämna uppgifter om nedskräpning kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen vi e-post, se nedan.

Nedskräpning kring återvinningsstationer

Insamlingen av förpackningar och tidningar sköts sedan 1 januari 2024 av Ronneby Miljöteknik AB. Miljöteknik ansvarar för att dessa behållare töms och att det städas runt behållarna. Om du tycker att behållare behöver tömmas eller om det är skräpigt runt en återvinningsstation kan du lämna information om detta på Felanmäl en återvinningsstation - Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.