Fällning av farliga träd

Sjuka, skadade eller döda träd kan utgöra en säkerhetsrisk för omgivningen. Har du ett sådant träd nära din fastighet eller ser ett träd som du är orolig för, kan du anmäla det via kommunens serviceanmälan Länk till annan webbplats..

Notera att om trädet står i vägen för sol eller trådlös mottagning av signaler så är detta inte en grund för att få trädet fällt. Det gäller inte heller om löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark. Observera att du bara kan anmäla fällning av träd som står på kommunal mark. Står trädet på privat mark ska du istället vända dig till fastighetsägaren.

Anmälan om trädfällning

Är läget akut kan du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen på telefon 0457-61 80 00.

Om du vill att ett farligt träd ska tas bort på kommunal mark kan du anmäla detta via kommunens serviceanmälan. Länk till annan webbplats. När anmälan har registrerats kommer du att få en bekräftelse. Parkenheten utför sedan en besiktning av det aktuella trädet och därefter startar handläggningen av ärendet. Sista dagen för ansökan är 30/9, för att ärendet ska behandlas under kommande vintersäsong.

Parkenhetens bedömning innefattar:

  • Är trädet eller träden farliga för omgivningen?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om trädet fälls?
  • Hur påverkas undervegetationen om trädet fälls och ljusförhållandena ändras?

För att kunna bedöma ansökan är det viktigt att de träd som du önskar få borttagna märks med plastband eller liknande band. Färg eller sprayfärg som målas på träden får inte användas! Egen utmärkning av träd innebär inte automatisk att trädet fälls. Av naturvårdsskäl sker inte röjning efter alla fällningar. Döda träd, högstubbar, stockar och ris kan på vissa platser bevaras som faunadepåer.

Trädfällningen görs normalt under januari och februari månad, men är också styrd av vädret och arbetsbelastning på parkenheten. Om det bedöms att trädet ska fällas men läget inte är akut, kan det ändå dröja innan arbetet utförs. Om din ansökan inte beviljas, på grund av till exempel att träden är friska, är du välkommen att ansöka igen om förändringar sker under åren.