Regler och styrande dokument

På denna sida hittar du kommunens författningssamling. Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Kommunens verksamhet bestäms av lagar, förordningar och egna föreskrifter. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar kan beslutas av regering, föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige. Vill du läsa mer om hur Sveriges lagstiftning fungerar kan du följa länkarna i den blå rutan.


Kontaktperson

Anna-Karin Sonesson
Kanslichef
anna-karin.sonesson@ronneby.se