Följ politiken

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Här har vi samlat sätt att följa och påverka de folkvaldas arbete.

Här hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och mötestider. Du kan även söka efter ärenden och handlingar, skicka in dina förslag och få veta mer om kommunens ständigt pågående kvalitetsarbete.

Dessutom kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.