Föreningar

I Ronneby kommun är föreningslivet mycket aktivt inom idrott, kultur, bland pensionärer och samhällsföreningar. I föreningsregistret kan du hitta uppgifter om de föreningar som har godkänt att deras information läggs ut på webb.

Via länkarna nedan hittar du information om och regelverket för de bidrag som föreningar kan söka. Du hittar också information om föreningsportalen och föreningskatalogen. Du kan läsa om vad som gäller för föreningar som vill anordna lotteri. Under "Föreningsträff" lägger vi ut information om kommande föreningsträffar.

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Från den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära att de personer som är ledare, tränare eller har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visar upp ett begränsat registerutdrag från Polisens belastningsregister. Du hittar mer information här. Länk till annan webbplats.