Artikeln publicerades 26 juni 2023

Samlokalisering - Samlokaliserade verksamheter kan anmäla sig

Från januari 2024 har kommunerna tagit över ansvaret för att samla in förpackningar från förpackningsproducenterna. Det gäller hushållens förpackningar och förpackningar från de verksamheter som delar kärl för återvinning med hushåll.

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll ska anmäla det till kommunen.

Vad gäller för verksamheter som inte är samlokaliserade?

Verksamheter som inte delar sopkärl med hushåll berörs inte av denna ändring utan samma regler gäller som idag. Förpackningar kan hämtas av entreprenör eller lämnas på Angelskogåtervinningscentral.