Abonnemang

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. De båda avgifterna läggs ihop och blir din årsavgift. Årsavgiften delas upp på flera fakturor under året.

Grundavgift

Grundavgift är en fast årsavgift. Den används för att täcka kostnader för återvinningscentraler, behandling av grovsopor och farligt avfall, planering och administration.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgift är olika beroende på vilket abonnemang du har. Kärlens storlek och tömningsintervall påverkar storleken på avgiften. Hämtningsavgiften ska dels täcka kostnaderna för insamling, till exempel transporter och utrustning, och dels kostnader för behandling av hushållsavfallet genom förbränning eller rötning.

Såhär används pengarna

Renhållningsavgiftens uppdelning