Ditt vatten

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet.

Ronneby tätort med omgivningar får sitt vatten från Johannishusåsen. Detta grundvatten förstärks från Listerbyåns vattensystem. Från Listersjöarna leds vattnet via Listerbyån ner till råvattenverket i Hjortsberga. Här tas vattnet in från ån och renas i flera steg. Efter reningen pumpas vattnet ut i en så kallad infiltrationsbädd och får sjunka ner i Johannishusåsen där ytterligare rening sker. Vattnet pumpas sedan upp från ett antal grusfilterbrunnar och leds till vattenverket i Leråkra. Här går det igenom ett antal steg med luftning och PH-justering innan det pumpas ut i ledningsnätet och vattentornet.

Vattentornet fungerar som ett magasin för ledningsnätet och ser till att det är rätt tryck i vattenledningssystemet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Men vattnet i kranen är ingen självklarhet. Vi behöver alla hjälpas åt att hushålla med dropparna.

Det finns flera saker vi kan göra för att spara vatten. Tillsammans måste vi bli mer vattensmarta och ändra vårt förhållningssätt till vatten.

Vattensmarta tips - Små förändringar i vardagen kan göra mycket om vi alla hjälps åt.

I medel använder vi cirka 160 liter vatten/dygn/person – något du kan minska mycket om du är vattensmart.

  • Du använder 70 % av din vattenförbrukning i badrummet! Du kan spara 6 liter vatten varje minut genom att stänga av kranen medan du borstar tänderna eller tvålar in dig.
  • Om du kortar ner duschtiden med 5 minuter kan spara upp till 70 liter vatten!
  • En läckande toalett och en droppande vattenkran tillsammans kan dra 450 000 liter vatten per år. Detta motsvarande 3 000 fyllda badkar!

Var vattensmart - varje droppe räknas

Fler vattensmarta tips hittar du här.