För dig som Elinstallatör.

Den nu gällande anvisningen som är framtagen av Energiföretagen, kallas AMI (Anslutning – Mätning –Installation). AMI är en webbaserad handbok som uppdateras kontinuerligt i takt med tekniska och lagstiftningsrelaterade förändringar och den innehåller alla delar som elnätsägare och elinstallatörer behöver för att samarbetet mellan aktörerna ska fungera. AMI kan beställas hos Energiföretagen www.energiforetagen.se Länk till annan webbplats..

För oss på Miljöteknik är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang.

Detta gäller för elarbete

  • AMI Anslutning Mätning Installation.
  • IBH 14 Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet. (Ingår i AMI).
  • SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning – vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.
  • Miljötekniks kompletterande anvisningar och SEK handböcker.

Komplettering till IBH14:

2.2 Föranmälan/beställning av anslutning

Elinstallatören gör föranmälan på webben och får omedelbart bekräftelse på att din anmälan inkommit till oss. Du loggar in på www.foranmalan.nu Länk till annan webbplats.

2.3 Färdiganmälan och besiktning

Du färdiganmäler dina ärenden på webben senast 10 arbetsdagar före önskad besiktningsdag.

Övriga dokument/blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FÖRFRÅGAN ANSLUTNING AV VERKSAMHET TILL HÖG-LÅGSPÄNNINGSNÄTET.pdf Pdf, 237.6 kB. 237.6 kB 2022-12-12 09.47
FÖRFRÅGAN ANSLUTNING PRODUKTIONSANLÄGGNING.pdf Pdf, 233.1 kB. 233.1 kB 2022-12-12 09.47
kopplingsschema trafomätning 2024-06.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-06-05 08.04