Sopsortering

RENHÅLLNINGEN

Vi arbetar tillsammans för en bättre miljö

I arbetet för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle börjar allt hos dig och andra konsumenter. Det är er sortering och planering som skapar förutsättningarna för oss på Miljöteknik.

Tillsammans kan vi alla göra stor skillnad för framtiden! Det gäller förstås också att sortera rätt. Förpackningar ska vara tömda och består förpackningarna av olika material ska de separeras – alternativt sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet. Med rätt sortering i hushållet blir vår hantering effektivare.

Hämtningskalender

När kommer vi för att tömma dina kärl?

Sorteringsguiden

Undrar du hur du ska sortera ditt skräp?

Sopor.nu

För intressanta nyheter och bra information besök Sopor.nu