Inkoppling av vatten

VA-utbyggnad

Kommunfullmäktige antog 2019-04-26 en ny vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun. Planen visar hur försörjningen med vatten och avlopp ska ske på ett långsiktigt sätt inom hela kommunen. Som en del i VA-planen ingår en utbyggnadsplan för de områden som kommunen har skyldighet att bygga ut VA-försörjning enligt 6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Utbyggnadsplanen består av två grupper där ett ungefärligt årtal för anslutning finns angivet för varje område. Klicka här för att se Ronneby kommun VA-plan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem gör vad vid en utbyggnad?

  • Över den blå pilen ser du vad du som fastighetsägare behöver ordna med.
  • Under den blå pilen ser du vad vi på Miljöteknik ansvarar för.
va utbyggnad