Våra Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är obemannade och till för hushåll som vill lämna pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat eller ofärgat förpackningsglas. På återvinningsstationerna kan du även lämna småbatterier.

Grovsopor och annat större avfall får inte lämnas på återvinningsstationerna utan hänvisas till återvinningscentralerna.