Artikeln publicerades 3 juni 2024

Rent vatten

Tack för att du tar hand om vårt vatten!

Tack för att du tar hand om vårt vatten och tack för att du hanterar kemikalier på rätt sätt!

Kemikalier och mediciner innehåller farliga ämnen som kan störa eller till och med slå ut reningsprocessen på ett avloppsreningsverk. Dessutom hamnar dessa ämnen i vår miljö – sjöar, åar och hav.

Spola aldrig målarfärg, lacknafta, lösningsmedel, konstnärsfärg, hårfärg eller andra kemikalier i avloppet. Lämna dem istället på en återvinningscentral. Utgångna och överblivna läkemedel lämnas på ett apotek.