Priser/Villkor

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till ditt elnätsbolag.
  • Kostnad för skatter* och avgifter** till staten.

* Skatterna består av energiskatt på el som är 53.5 öre per kilowattimme, kWh.

** Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 61,75 kronor per år för lågspänningsabonnemang (källa: Elsäkerhetsverket).