Välkommen till din återvinningscentral

Klicka på den återvinningstation som du vill se öppettider för på kartan
eller välj i listan längst ner på sidan.

Som privatperson är du välkommen att lämna ditt avfall på någon av våra återvinningscentraler. Personal finns till hands och hjälper till vid sortering och svarar på frågor.

På en återvinningscentral kan du lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall och farligt avfall samt grovavfall som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järn och metallskrot.

Avfall som omfattas av producentansvar, dvs. förpackningar av glas, metall, mjukplast, hårdplast, kartong samt tidningar lämnas utan kostnad. Elavfall enligt producentansvaret lämnas fritt. Farligt avfall lämnas fritt.

Övrigt avfall som trä, trädgårdsavfall, skrot och grovavfall lämnas fritt, max två kubikmeter per dag. OBS! Asbest kan endast lämnas på vår anläggning på Angelskog och skall vara inplastad. 

Obs! Att slänga sorterbart avfall är gratis dock tar vi följande avgift för ej sorterbart avfall:

25 Kr/säck

50 Kr/släp

Välj återvinningscentral