Artikeln publicerades 18 december 2023

faq

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor som uppstått vid kommunens nya ansvar för insamling av förpackningar.

Måste jag källsortera?

Svar: Alla har en lagstadgad skyldighet att sortera ut förpackningar men också exempelvis elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna det till särskild insamling. Från 2024 gäller det även matavfall och trädgårdsavfall. Se Avfallsförordningen 4 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är det lönt att källsortera?

Svar: Varje förpackning som du lämnar till återvinning innebär att du spar på jordens resurser och värnar om klimatet. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen.

Vem får slänga förpackningar på återvinningsstationerna?

Svar: Återvinningsstationerna är till för hushållen och det är bara förpackningar som får slängas här. Ett undantag är samlokaliserade verksamheter, det vill säga de som delar avfallskärl med hushållen i flerbostadshus, som också får använda återvinningsstationerna. Övriga verksamheter hänvisas till Angelskogsåtervinningscentral.

Varför får jag inte slänga diskborstar eller dricksglas på återvinningsstationen?

Svar: Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar eller säljer förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag.

Eftersom diskborsten inte är en förpackning ska den inte lämnas på återvinningsstationen. Den läggs i vanliga soppåsen eller i särskild plastinsamling på återvinningscentralen.

Dricksglas är inte heller en förpackning. De är ofta av en annan glaskvalitet än glasförpackningar, blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Måste jag diska förpackningarna?

Svar: Du behöver inte diska ur förpackningen, men de måste vara tömda på sitt innehåll.

Om det är förpackningar som innehåller farligt avfall, till exempel nagellack, lämnas hela förpackningen med innehåll som farligt avfall på återvinningscentralen.

Hur gör jag med en förpackning som består av flera material?

Svar: Det är det dominerande materialslaget som avgör hur det ska sorteras. Om de olika materialen är lätta att separera ska de skiljas åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper. Det ska inte krävas verktyg för att dela materialen, så basen där skruvkorten sitter fast får alltså sitta kvar.

Hur vet jag om det ska sorteras som papper eller plast eller metall?

Svar: Knyckla ihop förpackningen – om den vecklar ut sig nästan helt är det mest plast, annars papper.

Samma sak gäller för plast och metall – om den vecklar ut sig är det mest plast, annars metall.

Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små?

Svar: Det är av säkerhetsskäl – ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Vad gäller sortering av specifika avfallsslag, se sorteringsguiden på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller vår egen sorteringsguide.