Mål och Vision

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet.

Vi arbetar efter de mål som finns upptagna i vår Verksamhetsplan.

 

Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik