Ordförandeklubba

Bolagsstyrelse

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag och har därför en styrelse sammansatt av representanter från kommunen. Styrelsen består av tretton personer, och sitter fram till bolagsstämman 2023.
Ordförande är Ronny Johannesson (M).

Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har sammanträden cirka åtta gånger om året. Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljö & Teknik AB

Styrelseprotokoll för Ronneby Miljöteknik Energi AB

Styrelsen

Ronny Johannesson (M), Ordförande
Magnus Sabel (L) , 1:e vice ordförande
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande

Bo Karlsson (C)
Tony Holgersson (SD)
Pär Dover (S)
Börje Johansson (S)
Ronny Pettersson (V)
Sten-Albert Olsson (SD)
Birger Palmqvist (KD)
Åsa Coenraads (M)

Mötestider för 2024:

 • 23 januari
 • 8 februari
 • 15 februari (Årsredovisning)
 • 7 mars
 • 21 mars
 • 16 maj
 • 30 maj
 • 15 augusti
 • 29 augusti
 • 5 september
 • 12 september (Ekonomi)
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 5 december

Plats och tid, se kallelse.