Fastighetsägare

Öka din fastighets värde och attraktionskraft genom att ansluta den till fiber.

Flerfamiljsfastigheter

Varför fiberansluta din fastighet?

Fiberanslutning är en framtidsinvestering som ökar attraktionsvärdet på din fastighet. Den som en gång har bott i ett hus med fiberanslutning flyttar inte gärna till en fastighet som saknar detta.

Den ger dig också möjligheter att bygga upp egna funktioner kopplade till fibernätet som exempelvis larm och övervakning och styr- och reglerfunktioner. Kanske ger det bättre driftsekonomi och förbättrade förvaltningsfunktioner.

Fiberanslutning

Beställning föregås alltid av en offert varvid en engångsavgift kan tillkomma. Komplett kostnadstäckning tillämpas i orter utom tätbebyggt område. Ta kontakt med Allan Olsson 0457-61 82 39. allan.olsson@miljoteknik.ronneby.se

Enfamiljsfastigheter

Fiber - istället för ADSL

Som ägare till enfamiljsfastighet kan du fiberansluta din fastighet. Detta ger dig möjlighet till större bandbredder än vad din eventuella ADSL-anslutning ger.

Markera att du önskar fiber när du gör din anmälan på Tjänsteguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så tar vi kontakt med dig och ger dig förutsättningarna.

Fiberanslutning

Beställning föregås alltid av en offert varvid en engångsavgift kan tillkomma. Ta kontakt med Allan Olsson 0457-61 82 39. allan.olsson@miljoteknik.ronneby.se