Eringsboda

I Eringsboda hittar du en av våra kommunala bostadstomter.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten på e-postadress mex@ronneby.se eller kommunens växel på nummer 0457-618000 för att ansöka om att köpa en kommunal tomt.

Lediga kommunala tomter i Eringsboda

Fastighet

Adress

Yta (m²)

Pris (kr)

N.Eringsboda 1:224

Björkliden 19

1087

34 870