Bostadsförsörjningsstrategi (2023)

2018 antogs kommunens första Bostadsförsörjningsprogram. Detta har nu uppdaterats och reviderats. Förslaget till Strategi för bostadsförsörjningen är nu på samråd till den 8 december 2023. Arbetet utgår från Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med strategin är att driva utvecklingen på bostadsmarknaden i önskad inriktning.

Strategi för bostadsförsörjningen är ett strategiskt och vägledande dokument vad gäller bostadsbyggandet och den framtida utvecklingen av bostadsbeståndet i Ronneby kommun. Strategin utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen och ger en översikt över Ronneby kommuns ansvar och möjligheter, för alla som på olika nivåer arbetar med eller ansvarar för de här frågorna. Strategin ska även vara vägledande vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Förslaget ställs ut för samråd under tiden 2023-10-13 till och med 2023-12-08. Handlingarna hittar du längst ner på sidan under Relaterad information. De finns även tillgängliga på följande platser:

  • Foajén, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.