Registrering och redovisning av lotteri

Ideella föreningar i Ronneby kommun, som är öppna för alla och som har behov av inkomster från lotterier, ska göra en registrering av en viss typ av lotteri hos kommunen. Här hittar du mer information om registrering av lotterier.

Kommuner ansvarar för registreringslotterier

Från och med 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för registreringslotterier. Kommunerna är inte längre en tillståndsmyndighet. All annan licensgivning svarar Spelinspektionen för. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

Ideell, allmännyttig förening, registrerad i Ronneby kommun kan anordna lotteri. Kravet är att föreningen är öppen för alla och föreningen har behov av inkomster från lotterier. Ansökan om registrering av föreningslotteri, anmälan om start av lotteri samt redovisning av lotteri sker via kommunens e-tjänst som du hittat här. Länk till annan webbplats. Kommunen tar ut en avgift på 331 kr för registrering av lotteri.

Föreningar som får registrera lotteri

Av 6 kapitel 9 § spellagen framgår att en förening som uppfyller de angivna kriterierna och som huvudsakligen är verksam i en kommun får, utan licens, men efter registrering hos kommunen tillhandahålla lotterier som omfattas av en licens enligt 6 kapitel 1§.

  1. Lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen (föreningen) är verksam.
  2. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  3. Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  4. För lotteriet ska det finnas en utsedd kontaktperson.
  5. Lotteriet får tillhandahållas online om kommunen godkänt onlineföretaget.

Vem får registrera lotteri?

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

  1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  2. ägnar sig åt verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
  4. behöver inkomster från spel för sin verksamhet.

En registrering kan gälla upp till fem år

En registrering får gälla högst i fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp (se relaterad information). Överstigs detta belopp kan inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Kommunen bestämmer hur lotterna får se ut

Kravet att använda typgodkända lotter finns inte längre i Spellagen. Kommunen kan själv ställa upp villkor när det gäller krav på lottsedel.

Krav vid förhandsdragna fysiska lotter

Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av föreningen, såvida inte utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne.

Undantag gäller för bingo och lokalt poolspel på hästar.

Insatser och vinster

Värdet av en kontant vinst i registreringslotteriet få uppgå till högst ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
Den totala omsättningen (lottpris x antal lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp (se relaterad information).
Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.i lotteriet ( lottpris x antalet lotter).

Redovisning

Efter varje lotteris genomförande ska en redovisning göras. Redovisning sker via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Gratislotterier

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens. Vid lotterier som inte kräver betalning för en insats eller om lotterier sker under privata former med låga belopp, behövs ingen registrering.