Vad finns i kommunens arkiv?

Arkivet rymmer främst kommunala handlingar från alla småkommuner som senare har bildat Ronneby storkommun. Den generella gränsen och åldern på handlingarna är från och med 1863 fram till idag. Kommunala handlingar äldre än 1863 återfinns i Landsarkivet i Lund. Arkivets storlek uppgår till cirka 1 800 hyllmeter. Allt som finns i arkivet är förtecknat. Arkivet är öppet för allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Följande äldre kommuner är representerade i arkivet:

  • Backaryd 1863-1951
  • Bräkne-Hoby 1863-1966
  • Edestad 1863-1951
  • Eringsboda / Tving 1863-1962
  • Förkärla 1863-1951
  • Hallabro 1952-1962
  • Hjortsberga 1863-1951
  • Kallinge 1963-1966
  • Listerby 1863-1966
  • Ronneby stad 1883-1970
  • Ronneby landskommun 1847-1962
  • Ronneby köping 1725-1882
  • Ronneby kommun 1971-
  • Öljehult 1863-1951

  Kommunala myndigheter handlingar

  Några små gnistrande pärlor

   • Stadsfiskalerna Rooth och Normans handlingar   
   • Häradshövding J C Thorns privata handlingar   
   • Ronneby bybok 1763-1837 (även mikrofilmad)   
   • Svartvita sekelskiftesfoton från Ronneby stad

   Deponerade handlingar från

    • Ronneby Brunn 1705-1975
    • Weltings läderfabrik
    • Kockums sjuk- och begravningskassor
    • Karl Engströms topografiska och genealogiska samlingar

    Referensbibliotek