Samhällsorientering och hälsokommunikation med nyanlända

Kommunen bedriver Samhällsorientering och Hälsokommunikation för nyanlända med hjälp av samhällskommunikatörer som tillsammans utbildar på mer än 15 språk.

Denna verksamhet inleddes som ett EU-projekt 2012 men är idag en ordinarie verksamhet.

Ronneby kommuns samhällskommunikatörer bedriver även Samhällsorientering och Hälsokommunikation i kommunerna Karlskrona, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd, då samhällskommunikatörerna ambulerande undervisar där.

Inom ramen för verksamhet bedrivs också bland annat Studiehandledning på modersmål i grundskolan och på gymnasieskola. Läs mer på https://biuonline.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarservice finns även på modersmål, Boskola för nyanlända hyresgäster och Samhällsorientering för unga.

OBS! Samhällsorientering erbjuds även till dig som är anhöriginvandrare, är mellan 18 och 64 år och är folkbokförd i en kommun efter 1 maj 2013!

Som nyanländ till Ronneby med barn ska du börja med att skriva in ditt barn i förskola eller skolverksamhet för att barnet ska kartläggas. Detta görs av Medborgarservice på Stadshuset.