Skada eller stöld av barn/elevers egendom

Vid skada eller stöld på barn/elevers privata egedom ansvara skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan.

För att ersättning ska utgå vid stöld eller sakskada krävs det att händelsen har skett på skoltid.

Utbildningsförvaltningen ansvarar endast för plagg/utrustning som bedöms nödvändig under skoltid - mobiltelefon, dyrbara kläder, cykel, moped och liknande ansvarar därför inte skolan för. Detta gäller även då föremålen har förvarats i elevskåp eller hänvisad plats under skoltid.

Utbildningsförvaltningens ansvar begränsas till plagg/utrustning av normal standard och ersättning utbetalas för motsvarande eller självrisk i de fall barnet/eleven har en hemförsäkring.

Kontakta expeditionen på respektive skola vid händelse av skada eller stöld.