Artikeln publicerades 3 juni 2024

Ta en titt på Axplock 2023

Målområden

Vad betyder siffrorna i årsredovisningen 2023 för medborgarna i vardagen?

Strategier och målområden blir till verklighet i våra kommunala enheter, förvaltningar och bolag och det vill vi beskriva på ett enkelt och tydligt sätt.

-Därför har vi jobbat fram en populärversion av den klassiska årsredovisningen, Axplock 2023, som innehåller ett urval av årets höjdpunkter, exempelvis att Ronneby korades till bästa miljökommunen under hösten eller att vi numera har åtta digitala kollegor inom Ronneby kommun, berättar kommundirektör Carl-Martin Lanéer.

Ronneby kommuns arbete följs upp med hjälp av ekonomiska nyckeltal och politiskt antagna strategiska målområden i årsredovisningen för 2023. Det ekonomiska utfallet syns tydligast i omsättningen som uppgick till 2,1 miljarder kronor och ett positivt resultat som landade på totalt 37 miljoner kronor.

-2023 har varit ett tufft år med stor osäkerhet i omvärlden som tvingade oss att dra i utgiftsbromsen tidigt under året. Tack vare statliga satsningar och ett engagerat arbete i alla delar av den kommunala organisationen lyckades vi avvärja ett minusresultat på totalen. Effektiviseringsarbetet måste fortsätta med full kraft om vi ska lyckas leverera god samhällsservice för alla kommuninvånare i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Ta en titt på Axplock 2023

För en mer detaljerad inblick i Ronneby kommuns arbete och ekonomiska resultat, bjuder vi in alla intresserade att besöka informationssidan Axplock 2023 samt att läsa den fullständiga årsredovisningen 2023.