Artikeln publicerades 31 maj 2024

Ronneby ledande inom arbetet med ungas fritid och inflytande

Varje år granskar UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) kommunens arbete med ungas fritid, inflytande och med det ANDT-preventiva arbetet. I år var det särskilt fokus på temat hbtq+ och hur kommunen arbetar med unga hbtq+ personer.

Kommunrankningen


Bästa kommunen

Ronneby kommun placerar sig på en hedrande andra plats i årets granskning av kommuners arbete med ungdomars fritid och inflytande, med särskilt fokus på ANDT-preventivt arbete och inkludering av hbtq+ ungdomar. Denna framgång betonar kommunens engagemang och hängivenhet för att skapa en inkluderande och trygg miljö för alla unga.

Förstaplatsen gick till Skellefteå kommun, medan Ystad kommun kom på tredje plats.

Vad är kommunrankningen?

Kommunrankningen är en årlig undersökning av Ungdomens Nykterhetsförbund, som startade 2012 i syfte att kartlägga kommunernas arbete med ungas fritid i en del av ett större projekt.

Kommunrankningen undersöker kommunernas arbete med:

  • Ungas fritid
  • Ungas mötesplatser
  • Ungas inflytande
  • Alkohol- och narkotikaprevention

Läs årets rapport i sin helhet Kommunrankningen 2023 Länk till annan webbplats.

Djupdyk i siffrorna Statistikinsamling Länk till annan webbplats.

Metod

Kommunrankningen är en undersökning som genomförts i tolv gånger med i huvudsak samma frågor. Undersökningen består av material från två delar, vår egen enkät och insamling från olika databaser. Webbenkäten skickades i år ut till alla kommuners info-mailadress. Enkäten består av 10 ordinarie frågor som används i enkäten, samt några kompletterande frågor om kontaktuppgifter.