Artikeln publicerades 18 januari 2022

JSB bygger nya Snäckebacksskolan

Ronneby kommun har tecknat avtal med JSB Construction AB för att bygga nya Snäckebacksskolan i Ronneby. Ett projekt som innefattar rivning, om- och tillbyggnad, samt nybyggnation av befintlig skola och idrottshall som byggs efter certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Skiss på den nya skolan

– Vi är väldigt nöjda att kunna komma igång med Snäckebacksskolan nu. Resan har varit lång. Trots det verkar tidsplanen hålla, då vi beräknar att starta i mars, direkt efter det att eleverna har flyttat över till nya Parkdalaskolan, säger mark- och exploateringschef Anna Hinseäng.

Den nya skolan kommer att byggas enligt certifieringen Miljöbyggnad silver Länk till annan webbplats.. Projekteringen startar direkt och i mars börjar redan arbetet på plats.

Andreas Karlsson, arbetschef på JSB i Blekinge är stolt över att få vara en del av Ronnebys kommuns samhällsutveckling:

- Det är väldigt glädjande att få vara en del i utvecklingen av Snäckebacksskolan. Skolor är en av de viktigaste byggnaderna i en kommun, skolor står för kunskap, kultur och tillväxt. Vi är därför särskilt stolta över förtroendet att få bygga framtidens skola i Ronneby.

Om nya Snäckebacksskolan

Den nya skolan kommer att ge plats för ca 700 elever i årkurserna 4-9. Förutom elevsalar, byggs även ett stort modernt bibliotek, aula och storkök med plats för tillagning av ca 750 portioner. Den befintliga idrottsbyggnaden byggs om till en stor delbar gymnastikhall med multihall på nedre plan.

Mer information och skisser finns på ronneby.se/framtidensskolor.

Om certifieringen Miljöbyggnad silver

Miljöbyggnad är en miljömärkning för byggnader och innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Certifieringen sker genom Sweden Green Building Council, Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande. Nivå Silver innebär att byggnaden överträffar lagkrav och branschstandard. Läs mer på Sweden Green Building Councils hemsida Länk till annan webbplats..