Artikeln publicerades 2 juni 2021

Parkdalaskolan - nu släpps ljuset in

Att bygga om en tidigare industribyggnad till en moderna 4-9-skola låter ovanligt, men i Ronneby kommun har vi valt att göra så. Läget för den nya Parkdalaskolan är topp och att återbruka är en av grundtankarna i kommunens många byggprojekt där hållbarhet står i fokus.

Innemiljön i halvfärdig skolbyggnad med vissa väggar målade och andra inte. Stora takfönster som släpper in dagsljus syns på bilden.

Klassrummen på övre plan får mycket dagsljus uppifrån. Väggarna börja målas i utvalda färger enligt Parkdalaskolans ledord park, vatten, grönska och årstiderna.

Under det senaste året har byggnaden förvandlats från produktionsanläggning till början av de utlovade inspirerande lärmiljöerna för cirka 600 elever. Ännu är det en byggarbetsplats, men de stora takfönstren är på plats som släpper in dagsljuset till den nya ovanvåningen. Färg syns på en del av väggarna och under taken gömmer sig kablar och ventilationsrör som leds ner till ett av flera teknikrum. Här sitter till exempel stora ventilationsaggregat som är byggnadens lungor.

Hållbarhet är mer än ett ord i Ronneby kommun och därför görs medvetna materialval för alla nya byggprodukter med hjälp av en miljödatabas, SundaHus Miljödata. Alla byggprodukter som ingår i byggnaden registreras. Målet är att ha bland de bästa möjliga byggprodukterna för att främja människors hälsa och miljön.

-Att veta vad som gömmer sig bakom väggarna i en byggnad och vilka ämnen som finns i byggavfallet är nyckeln till att kunna återbruka, säger Martina Adenholm som tillför kunskaper om Cradle to cradle® i arbetet med Parkdalaskolan.

-På så sätt kan vi i framtiden återanvända delar av den tidigare byggnaden samtidigt som vi kan säkerställa att så bra material som möjligt används när vi bygger nytt. Vi tänker materialkretslopp från början till slut, tillägger Martina.

När man besöker byggarbetsplatsen ser man en rad iögonfallande förändringar sedan vi publicerade bilder sist i januari 2021. Det är framför all mycket dagsljus som har kommit in i byggnaden. Detta då de stora takfönstren är på plats som ser till att ovanvåningen får dagsljus uppifrån. Forskning visar att hälsan i flera avseenden gynnas av god tillgång till dagsljus, detta enligt Folkhälsomyndigheten. 

-Jag imponeras varje gång jag besöker byggarbetsplatsen och ser hur snabbt det går framåt. Nu börjar väggarna målas och kaklet i olika accentfärger sätts på plats, säger projektledaren Monica Sjövind.

Även idrottshallens ytterväggar står färdiga och innerväggarna sätts på plats. Trappan från skolgården till andra våningen av idrottshallen syns på en av bilderna.

Du hittar mer bilder från Parkdalaskolan här.