Artikeln publicerades 9 april 2021

Vem ska bygga nya Persborgs förskola?

Hittills har mycket fokus i projektet Framtidens skolor legat på de nya skolbyggnaderna för Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan. Nu går även den första kommunala förskolan in i en mer aktiv fas. Ronneby kommun annonserar upphandlingen av nya Persborgs förskola.

Perspektivritning på Persborgs förskola

– Det händer mycket just nu i projektet och det är glädjande för alla involverade. Att efter så många års planeringsarbete kunna gå ut med en upphandling för den nya förskolan är en viktig milstolpe för Ronneby kommun, då behovet av förskoleplatserna är fortsatt stort, säger byggprojektledaren Unni Johannesson.

Upphandlingen för totalentreprenad gällande rivning och nybyggnation av Persborgs förskola ligger nu ute för anbudsgivning. Förfrågningsunderlag finns på ronneby.se/upphandling.

Om allt går enligt plan ska rivningen påbörjas våren 2022. Den nya förskolan beräknas att vara klar till vårterminen 2024.

Mer information och bildmaterial om Persborgs förskola, Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan finns på ronneby.se/framtidensskolor