Artikeln publicerades 26 februari 2021

Nybyggnationen av Snäckebacksskolan går in i nästa fas

Efter flera års förarbete går nu även den andra skolan i projektet Framtidens skolor in i nästa fas. Ronneby kommun annonserar upphandlingen av nya Snäckebacksskolan.

3-D-visualisering av nya skolbyggnaden Snäckebacksskolan

-Nu äntligen har vi gått in i nästa fas gällande projektet Framtidens skolor och Snäckebacksskolan. Förprojekteringen är avslutad och jag vill passa på att tacka alla involverade i den processen för ett mycket gott samarbete. Upphandlingen ligger ute och det är en spännande tid framöver inför vilka anbudslämnare som väljer att följa med i vårt projekt, säger byggprojektledaren Unni Johannesson.

Upphandlingen för totalentreprenad gällande rivning, om- och tillbyggnad av Snäckebacksskolan ligger nu ute för anbudsgivning. Förfrågningsunderlag finns på ronneby.se/upphandling.

Om allt går enligt plan ska rivningen påbörjas till våren 2022. Den nya skolan beräknas att vara klar under 2024.

Mer information

Du hittar svar på de vanligaste frågor kring nya Snäckebacksskolan samt fler bilder på ronneby.se/framtidensskolor