Artikeln publicerades 26 maj 2020

Parkdalaskolan växer fram

Parkdalaskolan växer fram

Sedan mitten av mars har arbetet i kvarteret Svarven tagit fart. Byggstaketet är på plats och de invändiga rivningsarbetena i den gamla industrilokalen är snart avslutade. Nya Parkdalaskolan växer fram.

Ronneby kommun tecknade kontrakt med Dynacon Construction Blekinge AB i februari 2020 för byggnation av nya Parkdalaskolan i kvarteret Svarven 1. Sedan dess har det hänt en del.

– På bara två månader har vi hunnit långt i projekteringen av både skolan och idrottshallen samt börjat riva det mesta invändigt. Nu är det nästan bara skalet kvar av den gamla byggnaden, säger kommunens projektledare Monica Sjövind.

Hon får medhåll av Dynacons platschef Martin Larsson:

– Det går undan. Det fanns bra underlag att arbeta med och vi har en väldigt bra dialog med ABRI som är kommunens byggledning. Det som fick ta lite tid var att bygga upp en säker arbetsmiljö åt underentreprenörer och vår egen personal med tanke på coronaviruset.

Utifrån syns ett byggstaket som kommit upp för knappt en månad sen plus en och annan arbetsmaskin och en del arbetsmaterial. Men i dagarna tillkom en tydlig skylt med information om det pågående arbete. Och så påbörjas även grundarbeten för idrottshallen som ska byggas intill Parkdalaskolan.

Invändigt har nästan allt rivits ut och grundförstärkningsarbeten har påbörjats. Detta behövs då det ska byggas till en våning så att skolan ska få två plan.

– Vi ligger bra i tidplanen och kommer inom kort att börja sprängningsarbeten för den nya idrottshallen, säger Martin Larsson.

Om Framtidens skolor

Det planeras för två nya grundskolor och förskolor för lärare och elever i Ronneby kommun. Ombyggnaden av den gamla industrilokalen i kvarteret Svarven 1 till en modern 4-9 skola är den första av flera delar med Framtidens skolor i kommunen. Läs mer på www.ronneby.se/framtidensskolor

Klicka här för mer information och aktuella bilder